Informacja o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0323.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji:

Zarządzenie Nr 0050.0324.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji (konsultacje z organizacjami pożytku publicznego):

AKTUALIZACJA!

Wyżej wymienione konsultacje są nieaktualne.

Właściwe konsultacje pod linkiem: https://ornontowice.pl/2020/10/informacja-o-ogloszeniu-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-gminy-2-2/