Informacja Wójta Gminy Ornontowice o wykazie nieruchomości gruntowych, usytuowanych w Ornontowicach, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Informacja Wójta Gminy Ornontowice o wykazie nieruchomości gruntowych, usytuowanych w Ornontowicach, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Położenie nieruchomości: ul. Nowa w Ornontowicach.