Informacja z Centrum Zdrowia w Mikołowie

Grafika Centrum Zdrowia w Mikołowie

W dniu 15.10.2020 r. od godz. 16:00 Centrum Zdrowia w Mikołowie wstrzymało przyjęcia pacjentów do odwołania na Oddział Neurologiczny i tym samym Izbę Przyjęć Neurologiczną z powodu zamknięcia pracowni tomografii komputerowej, co skutkuje brakiem możliwości diagnostyki pacjentów.

W dniu 16.10.2020 o godzinie 00:00 Izba Przyjęć Neurologiczna, Oddział Neurologiczny oraz pracownia TK wznowiła przyjęcia pacjentów.

Izba Przyjęć Internistyczna oraz oddział Chorób Wewnętrznych są zamknięte do odwołania z powodu potwierdzonego wyniku COVID-19 u pacjenta oddziału, oraz braku wolnych miejsc izolacyjnych na oddziale oraz Izbie Przyjęć.  

Centrum Zdrowia w Mikołowie