Informacje dotyczące projektu ustawy antysuszowej

Grafika z napisem "Info"

Projekt ustawy dotyczący inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy znalazł się pod lupą samorządów lokalnych z województwa śląskiego. W przyjętym przez Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów stanowisku w tej sprawie pojawiło się kilka istotnych zastrzeżeń. Dotyczą one zwłaszcza ograniczenia wpływu samorządów na lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Odnoszą się też do przekazywania gminom i powiatom kolejnych dodatkowych obowiązków, przy jednoczesnym braku środków finansowych na ich realizowanie. 

Informacje w poniższym załączniku.