Ważna informacja dotycząca Przedszkola

Grafika z napisem Uwaga! Ważna informacja

28 października 2020r. w naszym przedszkolu wprowadzono procedury związane z zagrożeniem epidemiologicznym w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u jednego z wychowawców.

Po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, Sanepid podjął decyzję o kontynuowaniu pracy placówki we wszystkich grupach przedszkolnych. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony również organ prowadzący.

Nauczyciel od 26.10.2020r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. W dni poprzedzające zwolnienie cały czas stosował się do rygorów sanitarnych w naszej placówce. Niemniej jednak prosimy o czujność i obserwowanie stanu zdrowia swoich dzieci.

Bożena Kubica
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gminie Ornontowice