Pomoc bezdomnym w okresie zimowym

Plakat - pomoc bezdomnym w okresie zimowym