Bezpłatna komunikacja gminna – od 2 do 15 listopada br.

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy wprowadza częściowe zawieszenie bezpłatnej komunikacji gminnej w dniach od 2 do 15 listopada br.

– dni robocze – zawieszenie kursu 4 (11:21) i 5 (12:37),

– niedziele i święta (8, 11, 15 listopad br.) – całkowite zawieszenie.