Zarządzenie Wójta Gminy – rozstrzygnięcie konkursu ofert

Grafika z napisem: informacja.

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice nr RZWO.0050.0332.2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu pomocy społecznej
w 2020 roku.