Ważna informacja z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego!!

Grafika przedstawiająca znak ostrzegawczy.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 października br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym stwierdzono przypadek SARS – COV – 2 u kolejnych pracowników pedagogicznych, którzy obecnie przebywają na zwolnieniu lekarskim. Pozytywny wynik na obecność koronawirusa ma również dwoje dzieci (jedno w wieku szkolnym, a drugie przedszkolnym).

W związku z powyższym decyzją koordynatora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach do spraw „Covid w szkole” z zajęć stacjonarnych wyłączona zostaje grupa przedszkolna „Jeżyki”. Dzieci, które 12 października br. były obecne w przedszkolu wraz z osobami, zamieszkującymi w jednym gospodarstwie domowym przebywać będą na kwarantannie do 22.10.2020r. O szczegółach poinformuje rodziców wychowawca grupy.

Pozostali uczniowie i grupy przedszkolne nadal pracują stacjonarnie.

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiologiczną w naszej placówce Dyrektor Zespołu zwrócił się do Organu Prowadzącego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach z wnioskiem o zgodę na tymczasowe nauczanie zdalne dla klas 4 – 8. O decyzji będziemy informować niezwłocznie.

Dyrektor Zespołu rekomenduje również, aby wszystkie dzieci z objawami przeziębienia pozostały w domu. Pod rozwagę pozostawiam również decyzję Rodziców o posyłaniu dzieci do szkoły.

Dla wszystkich uczniów i grup przedszkolnych, przebywających na kwarantannie prowadzone jest nauczanie zdalne.

Link: http://www.spmiarka.edu.pl/www/node/1614

W związku z powyższym Wójt Gminy Ornontowice zdecydowanie rekomenduje, aby w miarę możliwości opiekuńczych rodziców uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego pozostali w domach.