40 lat Porozumienia Jastrzębskiego – świętujmy razem!

Plakat dedykowany Porozumieniu Jastrzębskiemu

Oddajmy hołd Górnikom! Świętujmy Razem Święto Niepodległości.

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Fundacja JSW organizują wyjątkowe obchody Święta Niepodległości, które w tym roku przypadają w 40. rocznicę Porozumień Jastrzębskich.

Święto 11 listopada to idealna okazja do upamiętnienia wszystkich bezimiennych bohaterów Sierpnia 80, którzy walczyli o wolność i godne życie Polaków. JSW przygotowała bogaty program uroczystości, który nawet w czasach pandemii daje możliwość oddania hołdu górnikom oraz wspólnego świętowania Niepodległości i Wolności.

Uwaga! Organizatorzy obchodów apelują do wszystkich, aby 11 listopada w Dzień Niepodległości, oddali hołd górnikom zapalając świeczkę w oknie o godzinie 20:00.

Górnicy z jastrzębskich kopalń 40 lat temu wywalczyli Porozumienie Jastrzębskie. Było to wydarzenie, które zmieniło życie obywateli całego kraju, bo pozwoliło na marsz do wolnej i niepodległej Ojczyzny. Tradycja i historia to filary górniczego etosu, dlatego Fundacja JSW przygotowała kampanię społeczno-edukacyjną „Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego – Śląski ślad w 100-leciu Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej”, której kulminacją jest 11 listopada br. Tego dnia o godzinie 11.00 w kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się msza święta za Ojczyznę, o godzinie 16.00 widowisko teatralno-muzyczne „Heroizm Witolda Pileckiego” transmitowane online na www.PorozumienieJastrzebskie.pl. Na godzinę 19.00 zaplanowano oryginalny ambient świetlny, który powstanie na 40 budynkach Jastrzębia Zdrój oraz miast i gmin, z którymi współpracuje JSW. O godzinie 20.00 nastąpi zapalenie świeczek w oknach jako symbol pamięci o bezimiennych bohaterach.

40 lat temu górnicy z jastrzębskich kopalń sięgnęli po to, co niemożliwe. Wolność i sprawiedliwość to były idee wielkich narodowych powstań, przeznaczone dla bohaterów spoglądających na górników z podręczników historii.

Do jastrzębskich kopalń przyjechali z całej Polski. Przybyli z nadzieją na lepszą przyszłość i nigdy tej nadziei nie pozwolili sobie odebrać. To ona popchnęła ich do pierwszych strajków w 1980 roku. To dzięki niej w Porozumieniu Jastrzębskim zagwarantowano lepszy byt dla wszystkich, nie tylko górniczych rodzin. Tak jak wolność, której idea narodziła się na gruncie socjalnych postulatów. Wtedy, jastrzębscy górnicy rozpoczęli trwający prawie dekadę marsz ku wolnej Ojczyźnie. U podstaw górniczych sukcesów zawsze jest poczucie wspólnoty. Kopalnie tworzą ludzie, których łączy nie tylko praca, ale wspólne wartości i idee. Przynależność do górniczej rodziny zobowiązuje, przede wszystkim do kultywowania pamięci o dokonaniach poprzednich pokoleń. Jesteśmy wspólnotą, która nawet w dobie pandemii, przypominać będzie całej Polsce o tym, że także w jastrzębskich kopalniach rodziła się Niepodległa Ojczyzna. Jesteśmy to winni wszystkim górnikom, których nazwiska, czas zatarł już na kartach historii Polski.

Święto Niepodległości to dzień, w którym oddajemy hołd narodowym bohaterom. Do tego grona należą tez górnicy jastrzębskich kopalń, którzy 40 lat temu mieli odwagę upomnieć się o godność i wolność dla nas wszystkich.

Dodatkowe informacje: https://www.porozumieniejastrzebskie.pl/

Profil na Facebooku “Porozumienie Jastrzębskie”: https://www.facebook.com/porozumieniejastrzebskie

Fundacja JSW
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Armii Krajowej 56