Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

Grafika – konsultacje


ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0335.2020 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0336.2020 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi: