Akcja nasadzeń bzów

W listopadzie br. przeprowadzono akcję nasadzeń roślin gatunku lilak pospolity (potocznie zwanych bzem) na posesjach mieszkańców oraz terenach gminnych. Tegoroczne nasadzenia były kontynuacją przedsięwzięcia zapoczątkowanego w 2003 r., mającego na celu upamiętnienie rocznicy 700-lecia Ornontowic.

Nasadzeniami, zgodnie z przyjętym „Regulaminem nieodpłatnego przekazania i nasadzenia sadzonek bzu na posesjach mieszkańców Gminy Ornontowice”, objęte zostały posesje, na których dotychczas nie dokonano nasadzeń (nowe posesje) oraz nieruchomości, na których nasadzone w latach wcześniejszych rośliny obumarły.

W tym roku posadzono w sumie 58 sztuk lilaka, przy czym 34 sztuki na 17 posesjach mieszkańców i 24 sztuki na działkach gminnych usytuowanych w centrum gminy tj. na terenie parkingu zlokalizowanego przy Pawilonie Handlowym oraz przy Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Na realizację zadania Urząd Gminy pozyskał darowiznę ze środków Fundacji JSW w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi niespełna 87 % całości środków wydatkowanych na ten cel. Dzięki akcji nasadzeń prowadzonej od 2003 roku, na terenie Ornontowic mamy już posadzonych 2261 sztuk drzew gatunku lilak pospolity.

logo Fundacji JSW