Informacja o Zarządzeniu Wójta w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy świadczenia usługi: “Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”

Grafika przedstawiająca zieloną literę "i" z napisem "informacja"

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice w sprawie powołania komisji przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu na wyłonienie wykonawcy świadczenia usługi: “ Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice”: