Informacja Wójta Gminy

Grafika z napisem: "Wójt Gminy informuje".

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że w związku z dużym natężeniem i częstotliwością wstrząsów górniczych na terenie Gminy Ornontowice oraz licznymi skargami mieszkańców, w dniu 13 listopada br. Urząd Gminy wystosował do dyrekcji JSW SA KWK „Budryk” pismo z prośbą o merytoryczną odpowiedź w zakresie prowadzonej eksploatacji, stosowanych metod, które mają złagodzić jej skutki. Urząd poprosił również o informację na temat stosowanej obecnie profilaktyki, mającej na celu ograniczenie występujących wstrząsów oraz o dane w zakresie zgłaszanych w bieżącym miesiącu szkód górniczych przez mieszkańców Gminy, ilości wykonywanych kontroli w terenie, jak również wyników tej kontroli.

O treści otrzymanej odpowiedzi Urząd Gminy będzie informował na bieżąco.

Z kolei Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zaprosił na najbliższą Sesję Rady Gminy między innymi przedstawicieli JSW SA KWK „Budryk” celem omówienia bieżącej i planowanej działalności spółek górniczych na terenie Ornontowic. Obrady odbędą się 19 listopada br. o godzinie 16.00 w sposób zdalny i będzie można je śledzić na żywo za pośrednictwem www.esesja.tv