Informacja z Urzędu Gminy

Grafika z napisem: "Urząd Gminy informuje".

Urząd Gminy w Ornontowicach informuje, że do dnia 30.11.2020 roku można składać wnioski o przyznanie nagrody Gminy Ornontowice za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.