Konkurs na Hymn Ornontowic

Grafika dedykowana konkursowi na Hymn Ornontowic

Gmina Ornontowice ogłasza konkurs na HYMN ORNONTOWIC.

Konkurs jest ogłoszony z okazji Jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice, przypadającego w roku 2021.

Termin składania (nadsyłania) prac upływa z dniem 26 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Szczegóły zawarto w Zarządzeniu Nr 0050.0322.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na Hymn Ornontowic: