Ważna informacja z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Grafika z napisem Uwaga! Ważna informacja

30 października oraz 2 listopada br. w naszym Zespole wprowadzono procedury związane z zagrożeniem epidemiologicznym w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u dwóch pracowników przedszkola oraz u jednego dziecka z klasy III.

Po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego Sanepid podjął decyzję o kontynuowaniu pracy placówki we wszystkich grupach przedszkolnych oraz we wszystkich klasach I-III. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony również organ prowadzący.

Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim od 20.10.2020 r. drugi od 26.10.2020 r. W dni poprzedzające zwolnienie cały czas stosowali się do rygorów sanitarnych w naszej placówce. Dziecko z klasy III przebywa w domu od 24 października. Niemniej jednak prosimy o czujność i obserwowanie stanu zdrowia swoich dzieci.

Bożena Kubica
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gminie Ornontowice