Ważna informacja z Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego!

Grafika przedstawiająca budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Szanowni Rodzice,
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice informuje, że decyzją Prezesa Rady Ministrów od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Uczniowie uczyć się będą w trybie zdalnym. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Na terenie szkoły funkcjonować będzie świetlica szkolna, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Nauka i opieka w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka pozostaje bez zmian.

Link: http://www.spmiarka.edu.pl/www/node/1637