Zawieszenie działalności Punku Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

Grafika z napisem Urząd Gminy Informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż z uwagi na przepisy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) do odwołania zostaje zawieszony Punkt Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, działający na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 32 3306224.