Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Logo Urzędu Statystycznego w Katowicach.

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach, przekazujemy
w załączeniu ogólny plakat o badaniach ankietowych R-ZW-B, R-ZW-S (Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego) przeprowadzanych w dniach 1 – 23  grudnia 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Grafika promocyjna dot. badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej oraz badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.