Odpowiedź JSW SA w sprawie wstrząsów

Zdjęcie bramy wjazdowej do JSW SA KWK "Budryk".

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy, Dyrekcja JSW S.A. KWK „Budryk” poinformowała, iż prowadzona jest obecnie eksploatacja pokładu 364/2 Ścianą Cz-5a. Po uruchomieniu eksploatacji front tej ściany systematycznie zbliżał się do równolegle zalegającej krawędzi eksploatacji pokładu 358/1, zalegającego w odległości około 84 — 120m nad pokładem 364/2. Zbliżanie się frontu ściany do ww. krawędzi skutkowało występowaniem większej ilości wstrząsów wysokoenergetycznych, których przyczyną było najprawdopodobniej naruszenie równowagi górotworu i wyzwolenie zakumulowanej energii sprężystej w warstwach kompleksu piaskowców zalegających w odległości około 315m nad pokł. 364/2.

W okresie występowania wstrząsów wysokoenergetycznych z rejonu tej ściany kopalnia cyklicznie przeprowadzała analizy stanu zagrożenia tąpaniami wraz z analizą rejestrowanych przyspieszeń i prędkości drgań gruntu oraz ich oddziaływań na powierzchnię. Na posiedzeniach tych ustalane były dodatkowe działania profilaktyczne (organizacyjne) mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnianych pracowników.

W dniu 16.11.2020 r. odbyło się posiedzenie Kopalnianego Zespołu ds. Rozpoznawania i Zwalczania Zagrożenia Tąpaniami oraz ds. Obudowy, w którym wziął udział specjalista z zakresu zagrożenia tąpaniami. Na posiedzeniu tym ustalono m. in. wprowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych (działań organizacyjnych) w rejonie ściany oraz na podstawie aktualnego położenia frontu ściany w stosunku do krawędzi pokładu 364/2 uznano, że podwyższona aktywność sejsmiczna powinna ulec znacznemu obniżeniu po przemieszczeniu się frontu ściany za krawędź pokładu 364/2.

Wg stanu na dzisiejszy dzień, można uznać, że prognozy dotyczące obniżenia notowanej aktywności sejsmoakustycznej okazały się prawidłowe (ostatni wstrząs wysokoenergetyczny z tej ściany wystąpił w dniu 17.11.2020 r.), jednakże nie można wykluczyć występowania pojedynczych wstrząsów wysokoenergetycznych na dalszym wybiegu tej ściany. W miesiącu listopadzie br. bezpośrednio po zaistniałych wstrząsach, przyjęto 16 zgłoszeń mieszkańców Ornontowic, które dotyczyły odczucia wstrząsu. Ponadto, przeprowadzone kontrole przez pracowników Wydziału Szkód Górniczych KWK „Budryk” w 16 przypadkach nie potwierdziły wystąpienia uszkodzeń, które mogłyby w jakimś stopniu zagrażać bezpieczeństwu użytkowania budynków mieszkalnych czy gospodarczych. W toku dokonywanych oględzin właściciele nieruchomości zostali poinformowani, iż niezależnie od wyniku dokonanych oględzin mają prawo złożyć wniosek do kopalni o usunięcie szkody.

Należy również wskazać, iż zarejestrowane w listopadzie br. wstrząsy, w oparciu o Górniczą Skalę Intensywności Sejsmicznej GSIS-2017, charakteryzowały się „0” (zerowym) i „I” (pierwszym – dolna granica) stopniem intensywności.