Bezpłatna komunikacja gminna po terenie Gminy Ornontowice

Zdjęcie busa bezpłatnej komunikacji gminnej.

Wójt Gminy Ornontowice podpisał w dniu 30.12.2020 r. umowę na bezpłatną komunikację gminną po terenie Gminy Ornontowice. Trasa linii obejmuje 8 kursów w dni robocze (bez niedzieli) i obsługiwana będzie przez dwa autobusy. Umowa została zawarta od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z możliwością jej przedłużenia. Usługa wykonywana będzie przez firmę Transportowo-Usługową Karol Drabas oś. Powstańców Śl. 4a/30, 44-240 Żory.


Do 24 stycznia 2021 r. wprowadzono całkowite zawieszenie bezpłatnej komunikacji gminnej do