Informacja o zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego

Grafika – zdjęcie Ornontowic z loku ptaka z napisem "Inwestycje w Gminie Ornontowice"

2 grudnia 2020 roku zakończono realizację zadania pn.: “Budowa miejsc postojowych przy ul. Żabik”.

W ramach zadania wykonano dziesięć nowych ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.  Miejsca postojowe wykonane są z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.