Informacje o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy

Grafika z napisem konsultacje.

Informacja o zakończeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice:

Informacja o zakończeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Ornontowice: