Nasadzenia drzew na terenach gminnych

W grudniu br. przeprowadzono akcję nasadzeń drzew na terenach stanowiących własność Gminy Ornontowice.

Posadzono w sumie 28 drzew, z czego:

  • 5 drzew gatunku dąb szypułkowy wzdłuż Alei Dębów Ornontowickich przy ulicy Nowej,
  • 8 drzew gatunku lipa drobnolistna wzdłuż ul. Cichej,
  • 15 drzew gatunku robinia akacjowa wzdłuż ul. Działkowej.