Zajęcia Akademii Biegania wstrzymane do odwołania

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zajęcia Akademii Biegania zostają wstrzymane do odwołania.

Ponadto informujemy, że od dnia 28.12.2020 r. do odwołania kompleksy sportowe „Moje boisko – Orlik 2012” będą udostępniane wyłącznie podmiotom uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub uprawiającym sport w ramach ligi zawodowej.

https://www.gov.pl/web/sport/nowe-regulacje-w-obszarze-sportu-do-17-stycznia-2021