Wsparcie Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach

Logo Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W minionych miesiącach Fundacja JSW po raz kolejny pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski przygotowane przez GOZ Ornontowice. W pierwszym zaprojektowano i wyposażono część poczekalni zlokalizowanej na parterze i piętrze dobudówki przed samym wejściem do Ośrodka. Jesteśmy przekonani, że udało się stworzyć kolejne przyjazne otoczenie dla pacjentów, którzy oczekują na wizytę lekarską lub transport do domu, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Zakupy dofinansowane przez Fundację JSW objęły m.in. komplet przystosowanych do potrzeb ochrony zdrowia mebli w postaci sof, foteli, krzeseł i stolików, a także ławki, gdyby ktoś chciał oczekiwać na zewnątrz budynku, w dedykowanej ku temu oszklonej wiacie.

W drugim wniosku zwrócono się o zakup środków ochrony osobistej, co w bezpośredni sposób zwiększy bezpieczeństwo personelu i pacjentów poprzez automatyzację procesów dezynfekcji, zapobiegając rozprzestrzenianiu się COVID-19. W zakres zakupów weszły m.in.: stojaki z automatycznymi dozownikami, płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne oraz rękawiczki nitrylowe.

Jeszcze raz dziękując Fundacji JSW za wsparcie wyrażamy przekonanie, że zachowanie dystansu społecznego, czemu sprzyja działanie z zakresu wniosku pierwszego oraz utrzymanie zasad reżimu sanitarnego z wniosku drugiego przełoży się na zwiększenie szans nieprzerwanej pracy w okresie wzmożonych zachorowań.