Akcja ZIMA 2021

Zdjęcie przedstawia pług śnieżny

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z prowadzoną akcją zima oraz występującymi trudnościami z odśnieżaniem, Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z prośbą o niepozostawianie samochodów wzdłuż dróg, ciągów komunikacyjnych i chodników.

Zaparkowane samochody utrudniają przejazd służb drogowych, skutkiem czego te odcinki nie będą odśnieżane.

Ogólnodostępne parkingi są odśnieżane wczesnym rankiem i wieczorem pod warunkiem, że nie zostały tam pozostawione samochody na dłuższy czas.

W sprawach interwencyjnych związanych z „Akcją Zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod numerem telefonu 501 548 282, czynnym całodobowo lub pod numerem telefonu 32 33 06 268 w godzinach pracy Urzędu Gminy.