Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice

Grafika dedykowana konsultacjom

Zarządzenie Nr 0050.0362.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/397/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach: