Dopłata do czynszu

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt gminy informuje, iż od 5 stycznia weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom gminnych lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.