Informacja dotycząca autostrady A4-bis

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Wobec pojawiających się informacji dotyczących koncepcji planowanego przebiegu wariantów autostrady A4-bis, jak również w związku z przystąpieniem do sporządzenia “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice” Urząd Gminy Ornontowice zwrócił się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie szczegółowych informacji na temat przedmiotowego opracowania. Po uzyskaniu odpowiedzi oraz w przypadku powzięcia nowych, konkretnych informacji w przedmiotowym temacie będziemy na bieżąco informowali zainteresowanych mieszkańców.