ZUS informuje: Kolejny okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Do 14 lutego został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, a także rodzice starszych dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność, gdy zamknięto z powodu COVID-19 placówkę, do której uczęszczają.