Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania Powiadomienie dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza.
Poziom 2.
Data wystąpienia: 01.02.2021 r.