Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Grafika dedykowana konsultacjom

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0390.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego.