Zgłoś zapotrzebowanie na kompostownik

Zdjęcie kompostownika.

Informujemy, że w panelu po lewej stronie została zamieszczona krótka ankieta, której wypełnienie równoznaczne jest ze zgłoszeniem zapotrzebowania na kompostownik. Druk ankiety dostępny jest również na portierni Urzędu Gminy oraz w Referacie Gospodarki Odpadami (pok. 409).

Mieszkańców, którzy nie posiadają kompostownika, a zainteresowani są jego otrzymaniem, prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 7 marca br.