Zmiana informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:16 z dnia 22.02.2021 – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych: zlewnia Bierawki (śląskie)

Grafika z napisem: ważne!

WCZK w Katowicach informuje, że Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ZMIANĘ INFORMACJĘ O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU nr I:16 z dnia 22.02.2021 r. dot. zjawiska: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień zagrożenia 2.