Wzmożone kontrole służb mundurowych w rejonie Parku Gminnego

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy informuje, że ze względu na liczne akty wandalizmu na terenie Parku Gminnego, zwłaszcza w rejonie amfiteatru i jego zaplecza, w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone wzmożone kontrole odpowiednich służb mundurowych oraz pracowników Gminy. Zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy o zwiększenie nadzoru nad swoimi podopiecznymi, aby powstrzymać ten niepokojąco narastający proceder.