ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zmiany w 500 plus dla niesamodzielnych

Od marca próg dochodowy dotyczący tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych zwiększył się i wynosi 1772,08 zł brutto.

Zmiana ta nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć tylko jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia.


Najniższe i najwyższe emerytury w regionie

Najniższa emerytura w województwie śląskim to 5 groszy, wypłaca ją sosnowiecki ZUS, natomiast najwyższa przekracza 17 tys. zł i trafia ona do mieszkańca Podbeskidzia. Nie jest to rekord kraju, bo wśród świadczeniobiorców są też osoby, które co miesiąc z ZUS otrzymują nawet powyżej 20 tys. zł emerytury.