CPK – informacja

Logo Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Infrastruktury odpowiedział na interpelację Posłów na Sejm RP w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Szczegóły w załączeniu.