Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.
Data wystąpienia: 26.04.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: 26.04.2021 r. – 31.12.2021 r.