Informacja dotycząca kompleksów sportowych “Moje boisko – Orlik 2012”

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa w sporcie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, kompleksy sportowe „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Okrężnej oraz Akacjowej w Ornontowicach od dnia 19 kwietnia 2021r. będą udostępniane mieszkańcom Ornontowic na dotychczasowo obowiązujących zasadach tj. po dokonaniu przez osobę pełnoletnią rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 32 33 06 232.

Limit osób przebywających na obiekcie sportowym wynosi 25 osób.

Ponadto od 19 kwietnia 2021 r. place zabaw na terenie Ornontowic zostają otwarte.

Przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności tj. utrzymywaniu dystansu min. 1,5 m od innych osób, dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z obiektu sportowego, a także zakrywaniu ust i nosa.