Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, wprowadzonymi obostrzeniami oraz wprowadzeniem nauki zdalnej dla uczniów klas 1-3, bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od 19 kwietnia do 23 kwietnia br.