KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pn. „KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób w wieku 18-29 lat, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.
Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
 Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
 zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze
 utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie w Państwa jednostkach np. na tablicach informacyjnych lub innych miejscach ogólnodostępnych plakatów bądź na swojej stronie internetowej, profilu na mediach społecznościowych informacji o realizowany przez nas projekcie. Ponadto będziemy wdzięczni jeśli poinformujcie Państwo lokalną społeczność o możliwości skorzystania z projektu. W obecnych trudnych czasach wywołanych przez COVId-19, gdzie ludzie tracą zatrudnienie i środki do życia dla wielu osób taki projekt może być szansą aby wrócić na rynek pracy z własną działalnością.

Warto podkreślić, iż w ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:
 szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
 wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:
 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
 do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zachęcamy do kontaktu pod numerami tel. 723 041 910, 512 020 242, e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/ gdzie można znaleźć dokumenty projektowe oraz informacje nt. aktualnie trwających naborów.

Plakat promocyjny - kopalnia biznesu.