Konserwacja krzyży przydrożnych

Logo Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W związku z chęcią zachowania obiektów zabytkowych, Wójt Gminy podpisał umowę, dotyczącą prac związanych z konserwacją czterech krzyży przydrożnych zlokalizowanych przy ul. Chudowskiej, ul. Zwycięstwa, skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Cichą, oraz ul. Leśnej. W ramach prac usunięte m. in. zostaną zanieczyszczenia, przebarwienia, przeprowadzona będzie dezynfekcja, uzupełnione będą ewentualne ubytki, wymienione zniszczone spoiwo, przeprowadzona będzie renowacja figur i titulusa, a cały obiekt poddany będzie hydrofobizacji. Prace prowadzone będą zgodnie z umową do 21 sierpnia br.

Na realizację zadania Urząd Gminy pozyskał darowiznę ze środków Fundacji JSW.