Chronimy kasztanowce!

Motyl szrotówka kasztanowcowiaczka.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny przyznał Gminie Ornontowice dofinansowanie na ochronę 9 drzew gatunku kasztanowiec biały, rosnących na terenie Części Gminnej Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego w Ornontowicach. Ochrona ma celu zwalczanie szkodnika tych drzew jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek. Prace przy kasztanowcach obejmują trzykrotne założenie opasek lepowych oraz wabików feromonowych i będą trwać do połowy października br.