Dodatkowa linia telefoniczna do zgłaszania informacji o odczuciu wstrząsu lub zgłoszenia uszkodzeń po zaistniałym wstrząsie

Zdjęcie bramy wjazdowej do JSW S.A. KWK "Budryk".

W celu usprawnienia kontaktów mieszkańców z kopalnią, po wystąpieniu wstrząsu wysokoenergetycznego, informujemy, że w Stacji Geofizyki Górniczej JSW S.A. KWK „Budryk” została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna numer 32 239 58 21, celem ułatwienia mieszkańcom zgłaszania informacji o odczuciu wstrząsu lub zgłoszenia uszkodzeń po zaistniałym wstrząsie. Telefon ten posiada także możliwość nagrania zgłoszenia, bez konieczności odebrania telefonu przez dyspozytora-obserwatora tąpań, który w tym czasie prowadzi niezbędne czynności związane z monitoringiem zagrożenia tąpaniami i bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego.

Wszystkie nagrane rozmowy zostaną niezwłocznie odsłuchane, a każde nagrane zgłoszenie zapisane w „Książce odebranych zgłoszeń mieszkańców o odczuciu wstrząsu górotworu i jego ewentualnych skutkach” oraz przekazane do Wydziału Szkód Górniczych kopalni. Pracownicy Wydziału Szkód Górniczych skontaktują się telefonicznie, bez zbędnej zwłoki ze wszystkimi osobami, które nagrały zgłoszenie i podały swój numer telefonu do kontaktu.

– dyrekcja JSW S.A. KWK „Budryk”.