Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK „Budryk”

Zdjęcie bramy wjazdowej do JSW S.A. KWK "Budryk".

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wstrząsie w JSW S.A. KWK „Budryk” z dnia 28 kwietnia 2021 r.: