Ornontowice mają swój hymn!

Nuty

W 2020 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Ornontowice został ogłoszony konkurs na HYMN ORNONTOWIC. Do konkursu wpłynęły 2 oferty. W dniu 23 marca 2021 r. Komisja Konkursowa dokonała ostatecznego wyboru oferty.

Konkurs na HYMN ORNONTOWIC wygrała praca zbiorowa autorów: Aleksandry Kontusz (tekst) i Tomasza Kozieła (muzyka). Uroczyste wręczenie nagrody autorom Hymnu nastąpi podczas obchodów 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice.

Inauguracyjne odśpiewanie Hymnu zostanie wykonane przez Chór „Jutrzenka”, w czasie uzależnionym od powrotu Chóru do pełnej działalności, ograniczonej wszechobecną pandemią.

Hymn będzie wykonywany każdorazowo podczas ważnych uroczystości gminnych i gminno-parafialnych przez Chór „Jutrzenka”. Hymn może być również wykonywany przez inne zespoły muzyczne działające na terenie naszej Gminy.

Władze Gminy otrzymały zapewnienie od autorów o nagraniu wersji demo Hymnu, która niezwłocznie po otrzymaniu nagrania, zostanie opublikowana na stronie www.ornontowice.pl