Święto Chrztu Polski

Co roku, 14 kwietnia obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm RP 22 lutego 2019. Ma ono upamiętniać wydarzenie, które legło u fundamentów państwa polskiego i jednocześnie skłaniać do wdzięczności, zadumy i zastanowienia się nad tym, co każdy z nas może dla dobra Ojczyzny zrobić.

W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. 

Więcej: http://swietochrztu.pl/

Ustawa: http://swietochrztu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ustawa-o-ustanowieniu-%C5%9Awi%C4%99ta-Chrztu-Polski.pdf

Plakat - Święto Chrztu Polski