CPK – pismo włodarzy

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice oraz pozostali włodarze gmin i powiatu mikołowskiego, podpisali się pod pismem kierowanym do Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym wskazują na dalszy brak akceptacji do proponowanych tras w powiecie.